Fraktförmedling

Fraktförmedling kan bli en komplex process, utom kontroll medför det extra kostnader. Med rätta rutiner får man en hållbar process oavsett vilken typ av transport det gäller.

Fraktupphandling

Fraktkostnader är och kommer alltid vara en stor del i ett företags ekonomi.
Varför inte skaffa den bästa förutsättningen för din e-handel?

Vi ser över er situation och tar ett helhetsgrepp om er logistik.
Vi hjälper dig hitta en transportlösning med rätt kvalité och pris.

Kostnadskontroll på fakturanivå

Vi genomför en genomgående kontroll av er nuvarande situation kan vara tidskrävande samtidigt som det är svårt att kontrollera avtalade kostnadsposter. Oftast tar man stickprov och glömmer titta på helheten av det totala fraktpriset. Är det en större mängd sändningar krävs det dock effektiva verktyg för att utföra en korrekt kontroll.

Baserat på dina sändningsvolymer kan små avvikelser snabbt ackumulera stora belopp på årsbasis. Vi identifierar flöden med transportörer som vi förenklar, Vi sammanstrålar flera olika flöden till ett och samma, samt presenterar flöden från postalt till expressleveransen över hela världen.

Söker du postalt flöde till USA, löpande vägtransport mellan två punkter eller hjälp med konsolidering av flera leveranser från dina tillverkare i container med sjöfrakt. Vi skapar flöden likt dessa idag och kan snabbt ge en prisbild och förutsättning för din verksamhet.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss

Se ditt pris nu för vår tredjepartslogistik?

Våra färdiga verktyg hjälper dig få fram pris på vår tredjepartslogistik.Du får ett genomsnittligt pris per order baserat på inmatad volym.

Testa vår Priskalkylator