Dropshipping

Dropshipping är en affärsmodell inom distanshandel som innebär att en distributör eller tillverkare levererar varor till en slutkund eller logistikhub, På uppdrag av ett distanshandelsföretag. Den främsta fördelen med dropshipping är att distanshandelsföretaget slipper kostnader för att hålla ett eget varulager.

Problemfritt flöde med dropshipping

Dropshipping, en kostnadseffektiv lösning för er som marknadsför och säljer produkter utan lagerhållning av ett sortiment. Man använder dropshipping när man har större bulkflöden, kundtillverkade produkter, skrymmande produkter eller inte vill hålla lager.

Konsolidering av order

Era kunder beställer flera produkter hos olika leverantörer, kunden får en leverans från varje leverantör om det inte finns en konsolideringspunkt. Vår logistikhub är ett sådant distributionslager, era leverantörer levererar godset till oss, vi bryter ner, sampackar orderflödet och skickar den vidare till er kund.

Nyckeln för ett bra dropshipflöde är tydliga riktlinjer och rutiner för hantering av just ert leverantörsflöde.
Vi analyserar flöden och tar fram den effektivaste lösningen för din verksamhet.

Tidseffektivt dropshipping innanför Sveriges gränser

Många förknippar dropshipping med att skicka direkt från Kina till slutkonsumenten, detta är den vanligaste lösning idag.
Vi ser klara positiva fördelar att numera skicka större bulksändningar av beställt gods direkt till vårt logistikhub.

Varför en konsolidering kan vara en fördel är att du får en bättre kvalitetskontroll, vi kan centralt förhöja din kundupplevelse genom att lägga med give aways eller tackkort. Detta gör att leveransen blir mer unik för ditt flöde och mer personlig

Läs mer ingående om vår logistiktjänst tredjepartslogistik

Se ditt pris nu för vår tredjepartslogistik?

Våra färdiga verktyg hjälper dig få fram pris på vår tredjepartslogistik.Du får ett genomsnittligt pris per order baserat på inmatad volym.

Testa vår Priskalkylator